Procesul educațional

Procesul educational

O zi in gradinita

 1. 08:00 – 08:30 – Jocuri şi activităţi liber-alese (joc liber), activitate individuală de explorare a unui subiect de care este interesat copilul; activităţi recuperatorii, individualizate sau pe grupuri mici.
 2. 08:30 – 09:00 – Micul dejun (deprinderi specifice);
 3. 09:00 – 11:00 – Cercul diminetii, jocuri şi activităţi conform programului zilnic ; Activități pe domenii experienţiale; Rutine şi tranziţii, care să vizeze pregătirea copiilor pentru activitățile care urmează; Gustarea;
  Toate ativitatile se fac in limba germana.
 4. 11:00 – 12:30 – Jocuri şi activităţi liber-alese în aer liber; Rutine şi tranziţii care să vizeze pregătirea copiilor pentru activitățile liber-alese, şi implicit, derularea jocurilor de dezvoltare a aptitudinilor individuale.
  Toate activitatile se fac in limba germana
 5. 12:30 – 13:00 – Rutină: Masa de prânz (deprinderi specifice);
 6. 13:00 – 15:30 – Activităţi de relaxare; Rutine şi tranziţii, care vizează pregătirea copiilor pentru perioada de somn / relaxare (deprinderi de igienă individuală şi colectivă, deprinderi de ordine şi disciplină, deprinderi de autoservire).
 7. 15:30 – 16:00 – Rutină: Gustarea (deprinderi specifice).
 8. 16:00 – 18:00 – Jocuri şi activităţi liber-alese; Activităţi recuperatorii şi ameliorative, pe domenii experienţiale, Activităţi de dezvoltare personal. Toate activitatile se fac in limba germana.

Învatarea in gradinita Kinderlachen

Întreaga activitate a echipei grădiniţei este orientată spre diversificarea strategiilor de predare-învaţare-evaluare, cu accent pe folosirea cu precădere a jocului, forma cea mai naturală de învăţare şi de exprimare a copiilor, dar şi pe evaluare, ca metodă pentru observarea progresului copilului în raport cu sine şi cu ceilalţi. Atmosfera din grădiniţă este bazată pe înțelegere, toleranță, sprijin, respect, orientare spre o dezvoltare emoțională și cognitivă echilibrată a copiilor, pe  descoperirea şi valorificarea potențialului individual.

Mediul educaţional permite dezvoltarea liberă a copilului şi asigură dimensiunea interculturală şi pe cea a incluziunii sociale. Acesta este organizat pe sectoare de activitate/centre de interes, astfel încât permite copiilor o explorare activă, interacţiunea cu variate materiale, cu ceilalţi copii şi cu adultul, şi  da posibilitatea ca aceştia să aleagă locul de învăţare şi joc, în funcţie de disponibilitate şi nevoi. Întregul program se desfăşoară în limba germană. Copiii sunt obişnuiţi să asculte sonoritatea specifică limbii străine studiate, să o recunoască, să reproducă ritmul, fonemele şi intonaţia. De asemenea, copilul este ajutat să înveţe cuvinte, care să îi permită să vorbească despre el însuşi şi despre mediul înconjurător, care să îi faciliteze relaţii/contacte sociale simple cu vorbitorii nativi ai limbii germane şi care să îi ajute să participe oral la activitatea din grupă şi comunitate.

Principii de buna practica la gradinita Kinderlachen

Principiile după care se desfăşoară activitate în Grădiniţa Kinderlachen, respectă Legea Învăţământului Preuniversitar nr.198 /2023: colaborarea, excelenţa, echitatea şi egalitatea de şanse, transparenţa, incluziunea, participarea şi responsabilitatea părinţilor, fundamentarea deciziilor pe dialog social, adaptabilitatea curriculumului naţional, interesul superior al copilului.

Pentru echipa Kinderlachen, copilul este important, dezvoltarea lui pe plan social, emoțional, fizic, intelectual și moral, astfel că principiile după care funcționează GRADINITA KINDERLACHEN sunt:

 • Individualizarea învăţării asigură libertatea copiilor de a alege activităţi în funcţie de nevoile lor.
 • Învăţarea bazată pe joc – activitate prin care copilul se dezvoltă natural;
 • Diversitatea contextelor şi situaţiilor de învăţare, care solicit implicarea copiilor sub toate aspectele;
 • Motivația intrinsecă este valoroasă, deoarece rezultă în activități inițiate de copil;
 • Copiii învață mai bine experimentând;
 • Combinația de activități ghidate de adult și inițiate de copil este benefică pentru actul de învățare;
 • Există potențial în toți copiii, care iese putenic la suprafață în condiții favorabile;
 • Educația copilui este văzută ca interacțiunea dintre copil și context, de aceea contextul care include oameni, materiale și cunoștințe este foarte important;
 • Combinația de activități ghidate de adult și inițiate de copil nu poate fi decât benefică pentru actul de învățare;
 • Parteneriatul cu familia şi comunitatea asigură coerenţă şi continuitate în educatia copiilor;

Activitatile  extracurriculare

În cadrul Grădiniței “Kinderlachen”, evenimentele reprezintă o extensie a activităților curriculare de la grupă, precum și o oportunitate de a aprofunda concepte precum: prietenie, importanța de a trăi într-un mediu sigur și sănătos, grija față de mediul înconjurător, dezvoltarea abilităţilor socioemoţionale, etc. Organizate într-o manieră plăcută şi relaxantă, acestea valorifică benefic timpul liber al copiilor, contribuind la optimizarea procesului de învăţare.

Activităţile extracurriculare desfăsurate în grădiniţă sunt caracterizate de următoarele trăsături:

 • Copiii au libertatea de a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă.
 • Au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup;
 • Sunt caracterizate de optimism şi umor;
 • Creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor;
 • Urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ;
 • Contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor.

Tipuri şi teme ale activităţilor extracurriculare desfăşurate în grădiniţă:

 • Sărbători şi tradiţii româneşti: Mărţişorul, Crăciunul, Paşte;
 • Tradiţii culturale germane: Sărbătoarea lampioanelor – Sfântul Martin, Sărbătoarea de Advent;
 • Sărbători din calendarul UNESCO: Ziua Naţională a Culturii,  Ziua Naţională a lecturii 15 februarie, Ziua Mondiala a Cărţilor pentru Copii – 2 Aprilie;  Ziua Mondială a Pamântului – 22 Aprilie; Ziua mamei -8 Martie; Ziua Tatalui (9 Mai); Ziua Internaţionala a Familiei – 15 Mai;
 • Ateliere creative, cu implicarea părinţilor: Din grădina toamnei, Spiriduşii Moşului; Pregătiri de Paşte; Daruri pentru prietenii mei;
 • Vizionări de spectacole de teatru pentru copii;
 • Activităţi de stimulare a lecturii, desfăsurate în cadrul Bibliotecilor orăseneşti.
 • Excursii tematice la diferite obiective educaționale (muzee, expoziții, ferme, grădini);

În fiecare an copiii şi cadrele didactice participă la activităţi în cadrul Programului Național „Săptămâna Verde” și Programului Național „Școala Altfel”. Prin intermediul celor doua programe se desfășoară activități, prin care se formează comportamente ecologice privind protecţia mediului, se dezvoltă competențelor copiilor de investigare inter-şi transdisciplinară a realităţii înconjurătoare.

Fiind o gradinita cu predare in limba germana la nivel matern, un aspect evident important îl constituie dezvoltarea lingvistică.

Cunoaşterea şi învăţarea limbii şi a culturii germane este o mare provocare pentru copil. Limbajul este un rezultat al perceperii cu toate simţurile. Copiii înregistrează noţiuni din mediul lor înconjurător şi astfel dezvoltă imitând propriul lor limbaj.

Procesul educational de predare si invatare imbina atat metodele traditionale cat si pe cele moderne.

Copilul este încurajat să-şi dezvolte limbajul zi de zi prin jocuri de mişcare, basme, povestiri, cântece, jocuri în cerc, jocuri de rol, planse, imagini reprezentative, diapozitive dar mai ales în interacţiunea copil-educator/educatoare şi copil-copil. Orice discuţie purtată cu copilul în limba germană este purtată de aşa manieră încât el să pătrundă conţinutul frazei fără să fie nevoie de o traducere detaliată. Educatoarele au grijă ca şi discuţiile între personalul didactic să se desfăşoare exclusiv în limba germană. Intenţionăm să asigurăm astfel o învăţare fluentă a limbii germane iar evoluţia copilului Dvs. va fi monitorizată cu atenţie.

Punem foarte mult accent pe dezvoltarea competentelor de limba germana(vorbit, auz, comunicare intre copii, comunicare cu adultii) si in acest sens vom utiliza structuri lingvistice potivite varstei lor.

Pregatirea pentru scoala                           slider home23

Acest aspect reprezintă unul din obiectivele pedagogice importante pentru noi. Copiii care frecventează gradinita noastra vor fi pregătiti sa abordeze cu succes o școala cu predare in limba germana.

Copilul dobândește astfel siguranța de sine, încrederea în forțele proprii, capacitați ce îl vor ajuta în adaptarea la mediul nou școlar.

Printre temele ce stau la baza formarii vocabularului in cadrul domeniilor limba si comunicare; cunoasterea mediului; matematica; educatie muzicala si plastica; om si societate; psihomotric, enumeram:

 •  Eu/familia mea/prietenii
 •  Doamna/Gradinita mea
 •  Corpul uman
 •  Simturile                                                                               image3
 •  Experimente/bricolaj/pictura
 •  Casa mea
 •  Culori/forme/cumparaturi
 •  Animale domestice/salbatice
 •  Vremea/anotimpurile
 •  Zilele saptamanii/lunile anului
 •  Cifre/litere
 •  Basme/povesti/poezii/cantece
 •  Formule de salut/politete
 •  Comunicarea libera pe orice subiect
 •  Comunicarea copil-copil/copil-educator/educator-copil

ABSOLVENTII

Datorită specificului grădiniţei, predarea în limba germană, tranziţia către ciclul primar a absolvenţilor se face către instituţiile de învăţământ, care au acelaşi specific, respectiv Colegiul Naţional Goethe, Liceul teoretic “Alexandru Vlahuţă”, Şcoala gimnazială “Elena Văcărescu”.Părinţii optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în aceste instituţii şi  în urma testelor specifice organizate de şcolile cu predare în limba germană, sunt admişi în procent de 98 %.

SERVICII DE ALIMENTATIE

Grădiniţa “Kinderlachen” acordă o atenție deosebită alimentației copiilor.
Meniurile sunt asigurate de o firmă de catering, sunt stabilite cu consultarea şi avizarea unui nutriţionist, în scopul asigurării consistenţei şi valorii calorice.
Meniurile alimentare sunt schimbate în funcție de sezon, acestea fiind îmbunătățite în funcţie de feedback-ul din partea părinților şi a copiilor.

SERVICII DE ASISTENTA MEDICALA

Grădiniţa “Kinderlachen” dispune de un cabinet medical dotat cu toate resursele necesare pentru prim ajutor.
Asistenţa medicală este asigurată, prin rortaţie, de două asistente medicale. Acestea efectuează triajul epidemiologic zilnic, asigurându-se că toţi copiii prezenţi nu prezintă simptome de boală şi nu intră în contact cu ceilalți colegi.

SIGURANTA COPIILOR SI A PERSONALULUI

Grădiniţa “Kinderlachen” asigură securitatea şi paza copiilor și a personalului printr-o firmă autorizată, pe toată durata zilei. De asemenea, grădiniţa este monitorizată de către firma de protecție și pază GUARD ONE.
Pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic există o serie de proceduri care reglementează accesul elevilor și adulților în instiuția de învățământ, supravegherea pe timpul pauzelor, asigurarea unui climat în care elevii să se simtă în siguranță.

INFORMATII FINANCIARE

Taxa dosar, materiale, auxiliare
Taxa scolarizare

Taxa de școlarizare include:

 • Cursurile obligatorii din Curriculumul Național ;
 • Studierea şi aprofundarea limbii germane cu educatori/profesori specializaţi ;
 • Pregătirea copiilor pentru testul de limba germană, pentru admiterea în clasa pregătitoare ;
 • Participarea la diferite programe educative ;
 • Pregătirea şi participarea copiilor cu lucrări la expoziţii, concursuri, proiecte educaţionale ;
 • Evenimentele organizate în grădiniţă, cuprinse în programul activităţilor extracurriculare ;
 • Masa

ÎNSCRIEREA ÎN GRADINITA – documente necesare

 • Formular de înscriere
 • Contract de școlarizare
 • Acord de prelucrare și utilizare a datelor personale
 • Chestionar cu privire le existența alergiilor
 • Certificat de naștere al copilului
 • Documente de identitate ale părinților
 • Fișa psiho-pedagogică
 • Fișa medicală

//
Suntem aici pentru a vă răspunde la întrebări. Intreaba-ne orice!
👋 Hallo, cu ce pot ajuta?